O obci

Pozvánka na Maškarák s kapelou RockSoar 2018

Obec Březůvky Vás zve na Maškarák, který se uskuteční 3. února 2018 od 20.00 hodin v KD Březůvky. K poslechu a tanci hraje kapela RockSoar. 

Čtěte dále...

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018

Děkujeme vedoucím skupinek koledníků a koledníkům a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří tříkrálovým koledníkům přispěli a podpořili tak charitu v její snaze pomáhat potřebným. 

Čtěte dále...

PF 2018 ZŠ a MŠ Březůvky

 

Čtěte dále...

Termín tříkrálové sbírky 2018

Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu 6. ledna 2018 od 13.00 hodin. Koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostné poselství Vánoc o narození Jezulátka. 

Čtěte dále...

Pozvánka na Tříkrálový benefiční koncert 2018

Zveme Vás na Tříkrálový benefiční koncert v podání vokálního sdružení Magna Mysteria z Otrokovic, který se uskuteční v pátek 5. 1. 2018 od 17.30 hodin v kapli sv. Anežky České. 

Čtěte dále...

Pozvánka na 6. folkorní ples na Provodově

Folklorní soubor Leluja Vás zve na 6. folklorní ples, který se uskuteční 13. ledna 2018 na Provodově.   

Čtěte dále...

Pozvánka na Myslivecký ples 2018

Myslivecký spolek Strážná Březůvky – Doubravy Vás zve na Myslivecký ples, který se uskuteční 20. ledna 2018 v kulturním domě v Březůvkách. 

Čtěte dále...

Pozvánka na koncert skupiny HRADIŠŤAN 2018

V neděli 7. ledna 2018 ve 14.00 hodin vystoupí v kostele na Maleniskách Hradišťan a Jiří Pavlica. Vstupenky v ceně 300,- Kč jsou k dispozici na OÚ Březůvky, OÚ Provodov a v Hospůdce na Maleniskách. 

Čtěte dále...

Březůvčan – 19. ročník (jaro – zima 2017)

Nové číslo občasníku obce Březůvky zde

Čtěte dále...

Pozvánka na veřejné bruslení 2017

SK Březůvky Vás zve na veřejné bruslení, které se uskuteční v sobotu 30. prosince 2017 od 15.00 hodin na zimním stadionu v Uherském Brodě. 

Čtěte dále...