Historie


Rekonstruovaná roubená stodola (2009)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Základní škola a Mateřská škola před rekonstrukcí na podzim 2009

skolaold

Výstavba kaple sv. Anežky České (slavnostně vysvěcena 31. srpna 2002)

kaple01r

Víceúčelová budova zahrádkářů postavená v 80. letech

vubz2

Stavba víceúčelové budovy dokončené v roce 1982 v akci Z

stavbavub

Stavby po roce 1945

 • šatny tělovýchovné jednoty, travnaté hřiště, škvárové hřiště
 • rozšíření a úprava zeleně hřbitova
 • místní rozhlas
 • částečná kanalizace
 • místní vodovod v části obce (I. etapa)
 • místní komunikace (v části Drahy a panelová komunikace)
 • víceúčelová budova (obecní úřad, kulturní zařízení, pošta, zdravotní středisko atd.)
 • víceúčelová budova zahrádkářů (pálenice, moštárna, sušení ovoce, pečení vdolků)
 • bytové domy (2 x 4 b.j. + 2 x 6 b.j.)
 • areál zdraví s víceúčelovou vodní nádrží a restaurací Koliba
 • parky v dolní a horní části obce
 • televizní převaděč
 • plynofikace obce a obecních objektů
 • částečná rekonstrukce veřejného osvětlení
 • rozšíření telefonizace obce a změna na digitální systém
 • rekonstrukce výtlačného řádu a rozšíření obecního vodovodu (II.etapa)
 • kaple sv. Anežky české /slavnostně vysvěcena 31. srpna 2002/
 • rekonstrukce Základní školy a Mateřské školy (podzim 2009)
 • rekonstrukce roubené stodoly

Národní škola v první polovině minulého století

narodskola

Obecní náves ve 40. letech minulého století

naves40

První zmínky

Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1406, kde byly Březůvky součástí malenovického panství. V roce 1571 prodal Burjan Tetour z Tetova pusté Březůvky i se sousedními Doubravami rytíři Václavu Gájovskému z Gáje. Kolem roku 1580 nechal Gájovský dosud pusté Březůvky obnovit a osídlit novými poddanými. Někdy mezi rokem 1579 a 1592 prodal Václav Gájovský doubravský statek Janu Hanušovi ze Šaratic pánu na Velkém Ořechově, který Doubravy i s Březůvkami připojil ke statku Velký Ořechov. V letech 1652 až 1848 byl pak velkoořechovský statek včetně Březůvek součástí panství Uherský Brod.

Od roku 1850 patřily Březůvky k uherskobrodskému politickému i soudnímu okresu. Po zřízení soudního okresu ve Zlíně roku 1923 a politického okresu ve Zlíně roku 1935 byly Březůvky připojeny ke Zlínu. Základním zdrojem obživy obyvatel bylo zemědělství. V roce 1935 bylo v Březůvkách ustanoveno lesní družstvo, které zakoupilo bývalý panský les o  rozloze 180 hektarů. JZD bylo v obci založeno roku 1952. Stavba kostela se v  obci neuskutečnila v důsledku válečných událostí v roce 1914 až 1918. Hřbitov byl vybudován v roce 1936. Škola byla v Březůvkách zřízena v roce 1817. Nová školní budova byla vystavěna v roce 1898.

Původ jména Březůvky: Ves, v místě, kde rostlo mnoho bříz. Nebo též tak nazvána jako ves lidí Březových. Od osobního jména Březa. Koncem 15. století je uváděna jménem Březuovka. Roku 1573 se uvádí v ZDO XXX, 287 jako ves pustá. Byla asi vypálena za válek Matyáše Uherského s Jiřím Poděbradským a později asi morem úplně vylidněna. Začátkem 17. století byla znovu osídlena. V 15. století měla jméno Březuovka, roku 1594 Bržiezuwky, roku 1650 Brzezůwky, roku 1718-1750 Bržezůwka, roku 1846 Březuwky, roku 1870 B ř e z ů v k y. Za protektorátu ji Němci nazvali Bresuwek.