Obecní informace

Kotlíkové dotace 2019 – 3. výzva

Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR mohly domácnosti získat až 127 500 Kč na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo. 

Čtěte dále...

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a podle Obecního nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 k nahlédnutí zde

Čtěte dále...

Březůvčan – 21. ročník – dvojčíslo (jaro 2019)

Nové číslo občasníku obce Březůvky zde.  

Čtěte dále...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27. a 29. duben 2019

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 24. 04. 2019 od 09:00 hod do 11:00 hod (podrobnosti zde) a 29. 04. 2019 od 09:00 hod do 12:00 hod (podrobnosti zde). 

Čtěte dále...

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

Čtěte dále...

Dotace od Nadace AGROFERT

V měsíci lednu naše obec obdržela finanční dar od Nadace AGROFERT ve výši 70.000 Kč na vybavení zásahové jednotky JPO III JSDH Březůvky. 

Čtěte dále...

Informace pro občany

Informace pro občany ohledně svozu odpadů v zimním období.  

Čtěte dále...

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019

Děkujeme všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky 2019, děkujeme všem královským družinám, které prošlapaly ulice čtyř měst a čtyřiceti tří obcí na Zlínsku, děkujeme všem spolupracovníkům. 

Čtěte dále...

Likvidace domovních odpadů v roce 2019

Níže naleznete termíny svozů odpadů na rok 2019 a upřesnění komodit, které patří a nepatří do nádob a sáčků na tříděný odpad. 

Čtěte dále...

Výstavba chodníků – dotace od Zlínského kraje

Dne 14.9. 2018 byla ukončena výstavba chodníků, a to od křižovatky na Doubravy až po
napojení na již zhotovenou část.  

Čtěte dále...