Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška Obsah vyhlášky
Vyhláška 01/2018 O zrušení obecně závazných vyhlášek č. 1/97,
č. 3/99, č. 4/2001, č. 6/2005, č. 2/2006 a č. 7/2009
 
Vyhláška 01/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Vyhláška 04/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce  
Vyhláška 03/2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Vyhláška 02/2015 O místních poplatcích 
Vyhláška 01/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce  
Vyhláška 01/2012 Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě. 
Vyhláška 01/2010 Koupě nemovitého majetku 
Vyhláška 07/2009 O úhradě stočného 
Vyhláška 03/2006 Změna místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem 
Vyhláška 02/2006 O obecních symbolech 
Vyhláška 05/2001 O nakládání s komunálními a stavebními odpady 
Vyhláška 04/2001 O chovu psů a jiných domácích zvířat 
Vyhláška 03/1999 O udržování čistoty a pořádku v obci