Fotogalerie

  • Vodění barana 2014
Příměstský tábor 2017

O letošních jarních prázdninách naše škola využila finanční prostředky projektu, který vyhlásilo MPSV a uspořádala pro děti příměstský tábor. Tématem tábora byla cesta kolem světa za pokladem.

Maškarní ples 2017

Dne 4. března 2017 se uskutečnil v kulturním domě Maškarní ples. K poslechu a tanci zahrála kapela Georgo ze Zlína.

Knížky mého dětství 2017

Ve "školním nebíčku" jsme besedovali s p. Hečovou, p. Juračkovou, p. Majzlíkovou, p. Manclovou a p. Valentovou o knížkách, které rády četly v dětství, a o těch, které čtou nyní.

Popletená škola čar a kouzel 2017

V sobotu 30. dubna 2017 se uskutečnil Čarodějnický rej s Popletenou školou čar a kouzel v Kulturním domě v Březůvkách.

Pohádkový les 2017

V sobotu 3. června 2017 připravilo Myslivecké sdružení Strážná Březůvky – Doubravy spolu s obcemi Březůvky a Doubravy a ostatními pomocníky další ročník Pohádkového lesa.

Nohejbalový turnaj trojic 2017

V sobotu 8. července se uskutečnil na travnatém hřišti SK Březůvky 6. ročník nohejbalového turnaje trojic. Turnaje se zúčastnilo 13 celků, celkovým vítězem se stalo mužstvo s názvem Březoles.

Příměstský tábor 2017

Letos o letních prázdninách naše škola využila finanční prostředky projektu, který vyhlásilo MPSV a uspořádala pro děti příměstský tábor, jak se již stalo o jarních prázdninách. Tématem tábora bylo „ Týden zábavy a poznání“. Celý tábor doprovázela celotáborová hra o razítka.

Vítání občánků 2017

V neděli 23. dubna 2017 jsme slavnostně přivítali nové občánky obce Březůvky narozené v roce 2016. Slavnost, které se zúčastnily i jejich rodiny a přátelé zpestřily svým vystoupením děti z místní školky a školy. Noví občánci dostali malý dárek. Rodiče se zapsali do pamětní knihy obce.

Uspávání skřítků a lampiónový průvod 2017

Dne 10. listopadu 2017 se uskutečnil další ročník Lampionového průvodu a uspávání skřítků Podzimníčků.

Veřejné bruslení 2016

V neděli 3. ledna se uskutečnilo na zimním stadionu v Uherském Brodě za dotace SK Březůvky a obce Březůvky veřejné bruslení pro místní občany.

Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka 2016 proběhla v sobotu 9. ledna 2015. Obecným účelem sbírky, kterou pořádá Charita ČR se sídlem v Praze, je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Návštěva v rádiu 2016

Koledníci, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky, byli za odměnu pozváni na exkurzi do Zlínského rádia.

Vítání občánků 2016

V neděli 24. dubna 2016 jsme slavnostně přivítali nové občánky obce Březůvky narozené v roce 2015.

Čarodějnický rej 2016

V sobotu 30. dubna 2016 se uskutečnil u obecní stodoly Čarodějnický rej. Pro mladé čarodějnice a čaroděje bylo připraveno představení s Jiřím Hadašem a jeho týmem.

Setkání seniorů 2016

Přátelské posezení seniorů se uskutečnilo v sobotu 14. května 2016 v místním kulturním domě. K živé besedě bylo nachystáno občerstvení a program svým vystoupením zpestřily děti z kroužku břišních tanců. K tanci a poslechu zahrála hudební skupina Provodovská šestka.

Letní posezení se spolkem Březůvjan 2016

V pátek 3. června se uskutečnilo posezení s nově vzniklým spolkem Březůvjan. Spolek zde představil svůj cíl – obnovení kroje v Březůvkách.

Pohádkový les 2016

V sobotu 4. června 2016 připravilo Myslivecké sdružení Strážná Březůvky – Doubravy spolu s Kulturní komisí obce Březůvky a ostatními obětavými pomocníky další ročník Pohádkového lesa.

Nohejbalový turnaj trojic 2016

V sobotu 9. července se uskutečnil na travnatém hřišti SK Březůvky 5. ročník nohejbalového turnaje trojic. Jako v minulých letech, tak i tentokrát se turnaje zúčastnili místní obyvatelé i soutěžící z okolí. Turnaje se zúčastnilo 13 celků.

Hasičská soutěž mládeže v první pomoci 2016

V sobotu 15. října 2016 se uskutečnil 3. ročník hasičské soutěže mládeže v první pomoci ve víceúčelové budově v Březůvkách.

Uspávání skřítků a lampiónový průvod 2016

Ve středu 16. 11. 2016 se uskutečnila již tradičně akce pro rodiče s dětmi pod názvem Uspávání skřítků, tentokrát s pohádkovými bytostmi, s bratry Chabičovskými.

Předvánoční zastavení 2016

Dne 17. prosince 2016 se uskutečnila u obecní stodoly akce s názvem Předvánoční zastavení. Vystoupila zde skupina Rosomáci s hostem Magdou Malaníkovou a děti z místní školky.

Živý Betlém 2005

Velmi úspěšnou akci Živý Betlém s občerstvením uspořádaly maminky 9. prosince 2005. Patří jim naše poděkování

Sesuv půdy 2006

28. března 2006 ve 20.30 hodin došlo k sesuvu půdy s částí nepoužívané a asanované skládky odpadů z lokality Kunincův žleb.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 2. a 3. června 2006.

Pohádkový les 2006

Pohádkový les u myslivecké chaty dne 10. června 2006. Díky všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli.

Oslavy 600 let od první písemné zmínky o Březůvkách

Oslavy 600 let od první písemné zmínky o Březůvkách spolu se křtem knihy Březůvky v proměnách věků se uskutečnily ve dnech 28. až 30. července 2006.

Slavnostní žehnání křížové cesty 2006

Slavnostní žehnání křížové cesty se uskutečnilo při mši svaté v sobotu 7. října 2006 ve 14.30 hodin v kapli sv. Anežky České.

Pohádkový les 2007

Živý Betlém 2007

Tříkrálová sbírka 2008

V týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, se každoročně vydávají skupinky koledníků do ulic českých měst a obcí, aby žádali o dary pro Charitu.

Vítání nových občánků 2008

Dne 6.4 2008 jsme přivítali v obřadní síni obecního úřadu v Březůvkách nové občánky obce - Dominika Gallu, Marka Divína, Lenku Vrzalíkovou a Kláru Lindovskou.

Pohádkový les 2008

Dne 7. června 2008 ožil „brdek“ mezi Březůvkami a Doubravami novými obyvateli. Občané jmenovaných obcí i okolních osad si mohli vdechnout kouzlo pohádek.

Živý Betlém 2008

Tříkrálová sbírka 2009

Vítání občánků 2009

Pálení čarodějnic 2009

Stavění máje 2009

Pohádkový les 2009

Truck sraz 2009

Vodění barana 2009

Lampionový průvod 2009

Živý Betlém 2009

Zábava na konec roku 2009

Tříkrálová sbírka 2010

Slet čarodějnic 2010

Pohádkový les 2010

Dětský den 2010

Truck sraz 2010

Den řemesel 2010

Vodění barana 2010

Lampionový průvod 2010

Živý Betlém 2010

Zábava na konec roku 2010

Tříkrálová sbírka 2012

V týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, se každoročně vydávají skupinky koledníků do ulic českých měst a obcí, aby žádali o dary pro Charitu.

Myslivecký ples 2012

Myslivecké sdružení Strážná Březůvky - Doubravy pořádalo v sobotu 21. ledna 2012 v kulturním zařízení v Březůvkách již tradiční myslivecký ples.

Paní Marie Miklová z Březůvek oslavila 100 let

Dne 23. února 2012 oslaví obyvatelka Březůvek paní Marie Miklová životní jubileum 100 let.

Obecní zabijačkové hody 2012

Dobrou zábavou s výborným zažitím byl naplněn masopustní týden i v naší obci. Po čtvrtečních přípravách a výrobě hodových tlačenek se v pátek odpoledne za doprovodu rodičů a prarodičů představili naši žáčci MŠ a ZŠ na svém karnevalu, který uváděl pan Andrejs.

Vítání občánků 2012

V neděli 25. března jsme slavnostně přivítali nové občánky obce Březůvky narozené v roce 2011 - Patrik Albrecht, Justýna Slováková, Josef Vrzalík, Vojtěch Urbánek, Klára Zábojníková, Marie Benýšková. Slavnost, které se zúčastnily i jejich rodiny a přátelé zpestřily svým vystoupením děti z mateřské školy.

Den matek a přátelské posezení seniorů 2012

Pro maminky a babičky k jejich svátku připravily v sobotu 12. května 2012 v kulturním zařízení obce Březůvky své vystoupení děti ze Základní školy a mateřské školy a ZUŠ Morava.

Pohádkový les 2012

V sobotu 2. června 2012 připravilo Myslivecké sdružení Strážná Březůvky - Doubravy spolu s obětavými pomocníky další ročník Pohádkového lesa.

Truck sraz 2012

Ve dnech 24. až 26. srpna 2012 se uskutečnil již VII. sraz trucků jehož podstatná část proběhla v areálu Kapřín v Březůvkách.

10 let kaple Anežky České - den obce

V neděli 2. září 2012 při příležitosti 10. výročí vysvěcení kaple sv. Anežky České uspořádaly zájmové složky obce a kulturní výbor při obecním zastupitelstvu „Den obce Březůvky“.

Den řemesel 2012

Den řemesel se v Březůvkách uskutečnil v sobotu 15. 9. 2012 v obecní stodole a okolí.

Vodění barana 2012

Tradiční Vodění barana uspořádal v sobotu 10. 11. 2012 jako každoročně SDH Březůvky.

Lampiónový průvod 2012

K lampiónovému průvodu se sešli v pátek 16. listopadu 2012 rodiče s dětmi. Nescházelo občerstvení ani ohňostroj.

Živý Betlém 2012

I letos, 21. prosince se u nás uskutečnil již tradiční Živý Betlém. Návštěvníci viděli vystoupení chlapců a děvčat Bartošova dětského folklórního souboru, místní seskupení zpěváků s vánočním pásmem písní a spolu se zastupiteli obce si mohli zazpívat vánoční koledy.

Zábava na konec roku 2012

Tradiční předsilvestrovskou taneční zábavu na ukončení roku 2012 uspořádaly v sobotu 29. prosince 2012 zájmové organizace spolu s obecním úřadem.

Tříkrálová sbírka 2011

V týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, se každoročně vydávají skupinky koledníků do ulic českých měst a obcí, aby žádali o dary pro Charitu. Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika.

Myslivecký ples 2011

Myslivecké sdružení Strážná Březůvky – Doubravy pořádalo v kulturním zařízení v Březůvkách již tradiční myslivecký ples.

Den matek a přátelské posezení seniorů 2011

7. května se uskutečnilo v kulturním zařízení tradiční setkání seniorů. Program, který zahájili svým obsáhlým a pečlivě připraveným vystoupením děti ze Základní a mateřské školy v Březůvkách, pokračoval příspěvkem oddělení policie v Luhačovicích, zaměřeným na případy trestné činnosti podomních obchodníků a podvodníků. Volnou zábavu s občerstvením doplnila diskotéka PhDr. Anderse s hudbou oblíbenou starší generací. Dík patří kulturnímu výboru obce a všem, kteří se na úspěšné akci podíleli.

Vítání nových občánků 2011

V neděli 3. dubna jsme slavnostně přivítali nové občánky obce Březůvky - Tobiaše Pavelku, Nikol Lindovskou, Johanu Kaláčovou, Terezu Ščuglíkovou a Michala Slováka.

Pohádkový les 2011

V sobotu 28. května 2011 i přes nepříznivé počasí připravilo Myslivecké sdružení Strážná Březůvky - Doubravy s obětavými pomocníky další ročník Pohádkového lesa. Návštěvníci po deštivé procházce mezi pohádkovými bytostmi našli přístřeší a občerstvení na myslivecké chatě. Děkujeme všem obětavým pořadatelům.

Hledání studánek 2011

Hledání studánek - akce společensko turistického charakteru se uskutečnila v Březůvkách v sobotu 18. června 2011. Trasa po studánkách a turistických zajímavostech byla značena speciálními značkami. Proběhla za podpory Regionu Luhačovské Zálesí. Po absolvování trasy dlouhé 13 km si účastníci odpočinuli na Kolibě při posezení s country skupinou.

Dětský den 2011

Dne 25. 6. 2011 uspořádala ZŠ a MŠ Březůvky ve spolupráci s SK Březůvky a podporou mikroregionu Luhačovské zálesí dětský den na fotbalovém hřišti v Březůvkách.

Den řemesel 2011

Dne 17. září 2011 uspořádal kulturní výbor OZ Březůvky již 3. ročník Dne řemesel v prostorách u obecní stodoly.

Vodění barana 2011

12. listopadu 2011 se pod záštitou SDH Březůvky a starosty obce uskutečnil za doprovodu muziky tradiční zvyk vodění berana. Hasiči také pozvali občany na Kateřinskou zábavu.

Lampiónový průvod 2011

Lampiónový průvod v Březůvkách byl 16. listopadu 2011.

Živý Betlém 2011

Živý Betlém s rozsvícením vánočního stromu se uskutečnil 16. prosince 2011. Vystoupily děti z mateřské školy a místní smíšený pěvecký sbor.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2011

Dne 17. prosince 2011 uspořádal SK Březůvky nultý ročník předvánočního turnaje ve stolním tenisu. Zúčastnilo se 20 mužů a 5 žen.

Zábava na konec roku 2011

Tradiční předsilvestrovskou taneční zábavu na ukončení roku 2011 uspořádaly v pátek 30. prosince 2011 zájmové organizace spolu s obecním úřadem.

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015 proběhla v neděli 4. ledna 2015. Čtyři skupinky koledníků chodily do domácností a vybíraly do kasiček příspěvky od občanů.

Veřejné bruslení 1. 3. 2015

V neděli 1. března se uskutečnilo na zimním stadionu v Uherském Brodě za dotace SK Březůvky a obce Březůvky veřejné bruslení pro místní občany.

Vítání občánků 2015

V neděli 12. dubna 2015 jsme slavnostně přivítali nové občánky obce Březůvky narozené v roce 2014. Slavnost, které se zúčastnily i jejich rodiny a přátelé zpestřily svým vystoupením děti z místní školky a školy.

Čarodějnický rej 2015

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se uskutečnil u obecní stodoly čarodějnický rej. Pro mladé čarodějnice a čaroděje bylo připraveno množství soutěží.

Den matek 2015

V sobotu 9. května 2015 se uskutečnila oslava Dne matek. Děti si pro své maminky připravily různá vystoupení.

Setkání seniorů 2015

Přátelské posezení seniorů se uskutečnilo v sobotu 9. května 2015 v místním kulturním domě. K živé besedě bylo nachystáno občerstvení a program svým vystoupením zpestřily děti z kroužku břišních tanců. K tanci a poslechu zahrála hudební skupina Provodovská šestka.

Dětský den 2015

V neděli 31. května 2015 se uskutečnil na místním hřišti Dětský den se spoustou soutěží.

Pohádkový les 2015

V sobotu 6. června 2015 připravilo Myslivecké sdružení Strážná Březůvky – Doubravy spolu s obětavými pomocníky další ročník Pohádkového lesa.

Hledání studánek 2015

V sobotu 20. 6. 2015 se uskutečnil 5. ročník pochodu Hledání studánek. Skupinka účastníků si prohlédla největší pokladnice naší obce. Vycházka byla obohacena malebnými výhledy na Březůvky, okolní obce, ale také blízké i vzdálené vrcholy hor.

Nohejbalový turnaj trojic 2015

V sobotu 11. července se uskutečnil na hřišti SK Březůvky 4. ročník nohejbalového turnaje trojic

Den řemesel 2015

Dne 12. 9. 2015 se v naší stodole v Březůvkách uskutečnila akce pod názvem Den řemesel. Cestu si sem našlo cca 100 návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout různá řemesla a výrobky.

Pohádkový les EDUCO 2015

V sobotu 19. září 2015 se v Areálu DC Burešov Zlín uskutečnil Pohádkový les pořádaný střediskem rané péče EDUCO Zlín s podporou obcí Březůvky a Doubravy.

Podzimní brigáda na hřišti 2015

V sobotu 7. listopadu 2015 proběhla v areálu SK Březůvky brigáda zaměřená na podzimní úklid kabin a okolí areálu hřiště.

Lampiónový průvod 2015

Dne 13. listopadu 2015 se uskutečnil další ročník Lampionového průvodu, kde děti nově za pomoci skřítků Podzimníčků a královny Zimy uzamkly zahradu a přivítaly zimu.

Živý betlém 2015

Dne 18. prosince 2015 se uskutečnil u obecní stodoly tradiční Živý betlém. Živé jesličky a andělská pošta rozzářily oči malých dětí a dospělé jistě potěšilo společné předsváteční zastavení s přáteli u dobrého občerstvení.

Předsilvestrovská zábava 2015

Tradiční Předsilvestrovskou taneční zábavu na ukončení roku 2015 uspořádaly ve středu 30. prosince 2015 zájmové organizace spolu s obecním úřadem.

Tříkrálová sbírka 2013

V týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, se každoročně vydávají skupinky koledníků do ulic českých měst a obcí, aby žádali o dary pro Charitu. Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. Charita Zlín organizuje Tříkrálovou sbírku ve Zlíně a okolních obcích.

Divadlo Sojsínka

Provodovské lidové divadlo uvedlo 20. 4. 2013 v kulturním zařízení v Březůvkách veselohru Petra Tomšů Sojsínka čerpající z pověsti o studánce Sojsínka v blízkosti hradu Starý Světlov.

Vítání nových občánků 2013

V neděli 21. dubna jsme slavnostně přivítali nové občánky obce Březůvky narozené v roce 2012.

Den matek a přátelské posezení seniorů 2013

V sobotu 11. května 2013 se v kulturním zařízení obce Březůvky uskutečnila oslava Dne matek s programem, který připravily děti a žáci Základní školy a mateřské školy v Březůvkách.

Pohádkový les 2013

V sobotu 25. května 2013 připravilo Myslivecké sdružení Strážná Březůvky - Doubravy spolu s obětavými pomocníky další ročník Pohádkového lesa.

Pouť farnosti 2013

Pouť farnosti Provodov se uskutečnila v neděli 21. července 2013 za účasti Provodova, Březůvek a Pradliska. Mši svatou celebroval Páter Mgr. Lubomír Vaďura.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

Téměř 65 % oprávněných voličů se dostavilo 25. a 26. října 2013 k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do zasedací místnosti obecního úřadu.

Živý Betlém 2013

Tradiční Živý Betlém v Březůvkách se uskutečnil 20. 12. 2013 na prostranství před víceúčelovou budovou. Po přivítání návštěvníků starostou obce následovalo velmi pěkné vánoční pásmo dětského folklórního souboru Doubravjánek.

Tříkrálová sbírka 2014

V sobotu 4. ledna 2014 v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka. Letos koledovaly 4 skupiny.

Vítání občánků 2014

V neděli 6. dubna jsme slavnostně přivítali nové občánky obce Březůvky narozené v roce 2013 - Samuela Kadlčíka, Martina Olšana, Lukáše Pančochu a Veroniku Zábojníkovou.

Den matek a přátelské posezení seniorů 2014

V sobotu 10. května 2014 se v kulturním zařízení obce uskutečnila oslava Dne matek a setkání důchodců.

Pohádkový les 2014

V sobotu 7. června 2014 připravilo Myslivecké sdružení Strážná Březůvky - Doubravy spolu s obětavými pomocníky další ročník Pohádkového lesa.

Hledání studánek 2014

V sobotu 14.6.2014 se uskutečnil 4. ročník pochodu „Hledání studánek“. Devatenáct účastníků si prohlédlo největší pokladnice naší obce.

Den řemesel 2014

V neděli 14. září 2014 se opět po roce uskutečnil v Březůvkách Den řemesel. Nepříznivé počasí způsobilo přesunutí akce do sálu kulturního zařízení, méně řemeslníků a také méně návštěvníků. K občerstvení nescházel ani guláš – balkánský kotlík.

Nohejbalový turnaj trojic 2014

V sobotu 12. července se uskutečnil na hřišti SK Březůvky 3. ročník nohejbalového turnaje trojic. Jako v minulých letech, tak i tentokrát se turnaje zúčastnili místní obyvatelé, společně se sportovci z blízkého okolí.

Volby 2014

Volby do obecního zastupitelstva proběhly 10. a 11. října 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Šestičlenná volební komise spolu se zapisovatelkou obsloužila 64,3% občanů s trvalým pobytem v Březůvkách.

Vodění barana 2014

V sobotu 8. listopadu proběhlo v naší obci tradiční "Vodění barana" pod patronací SDH Březůvky za doprovodu dechové hudby. Děkujeme všem zúčastněným, kteří i přes nepříznivé počasí tuto akci uskutečnili.

Zdobení obecního stromu 2014

V sobotu 29. listopadu se za hojné účasti uskutečnila Vánoční výzdoba a rozsvícení stromku před obecním úřadem.

Živý betlém 2014

V pátek 19. prosince se konal u obecní stodoly Živý betlém, doprovázený řadou vystoupení a bohatým občerstvením.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2014

V sobotu mezi Štědrým dnem a Silvestrem proběhl v kulturním domě turnaj ve stolním tenisu. Krátce po obědě se konala soutěž žáků do 15-ti let, dále následovala kategorie mužů. Vítězem se stal obhájce titulu z minulého ročníku Radim Vyoral.