2011

  • Volby 2014
Zábava na konec roku 2011

Tradiční předsilvestrovskou taneční zábavu na ukončení roku 2011 uspořádaly v pátek 30. prosince 2011 zájmové organizace spolu s obecním úřadem.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2011

Dne 17. prosince 2011 uspořádal SK Březůvky nultý ročník předvánočního turnaje ve stolním tenisu. Zúčastnilo se 20 mužů a 5 žen.

Živý Betlém 2011

Živý Betlém s rozsvícením vánočního stromu se uskutečnil 16. prosince 2011. Vystoupily děti z mateřské školy a místní smíšený pěvecký sbor.

Lampiónový průvod 2011

Lampiónový průvod v Březůvkách byl 16. listopadu 2011.

Vodění barana 2011

12. listopadu 2011 se pod záštitou SDH Březůvky a starosty obce uskutečnil za doprovodu muziky tradiční zvyk vodění berana. Hasiči také pozvali občany na Kateřinskou zábavu.

Den řemesel 2011

Dne 17. září 2011 uspořádal kulturní výbor OZ Březůvky již 3. ročník Dne řemesel v prostorách u obecní stodoly.

Dětský den 2011

Dne 25. 6. 2011 uspořádala ZŠ a MŠ Březůvky ve spolupráci s SK Březůvky a podporou mikroregionu Luhačovské zálesí dětský den na fotbalovém hřišti v Březůvkách.

Hledání studánek 2011

Hledání studánek - akce společensko turistického charakteru se uskutečnila v Březůvkách v sobotu 18. června 2011. Trasa po studánkách a turistických zajímavostech byla značena speciálními značkami. Proběhla za podpory Regionu Luhačovské Zálesí. Po absolvování trasy dlouhé 13 km si účastníci odpočinuli na Kolibě při posezení s country skupinou.

Pohádkový les 2011

V sobotu 28. května 2011 i přes nepříznivé počasí připravilo Myslivecké sdružení Strážná Březůvky - Doubravy s obětavými pomocníky další ročník Pohádkového lesa. Návštěvníci po deštivé procházce mezi pohádkovými bytostmi našli přístřeší a občerstvení na myslivecké chatě. Děkujeme všem obětavým pořadatelům.

Vítání nových občánků 2011

V neděli 3. dubna jsme slavnostně přivítali nové občánky obce Březůvky - Tobiaše Pavelku, Nikol Lindovskou, Johanu Kaláčovou, Terezu Ščuglíkovou a Michala Slováka.

Den matek a přátelské posezení seniorů 2011

7. května se uskutečnilo v kulturním zařízení tradiční setkání seniorů. Program, který zahájili svým obsáhlým a pečlivě připraveným vystoupením děti ze Základní a mateřské školy v Březůvkách, pokračoval příspěvkem oddělení policie v Luhačovicích, zaměřeným na případy trestné činnosti podomních obchodníků a podvodníků. Volnou zábavu s občerstvením doplnila diskotéka PhDr. Anderse s hudbou oblíbenou starší generací. Dík patří kulturnímu výboru obce a všem, kteří se na úspěšné akci podíleli.

Myslivecký ples 2011

Myslivecké sdružení Strážná Březůvky – Doubravy pořádalo v kulturním zařízení v Březůvkách již tradiční myslivecký ples.

Tříkrálová sbírka 2011

V týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, se každoročně vydávají skupinky koledníků do ulic českých měst a obcí, aby žádali o dary pro Charitu. Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika.