2012

  • Nohejbalový turnaj trojic 2014
Zábava na konec roku 2012

Tradiční předsilvestrovskou taneční zábavu na ukončení roku 2012 uspořádaly v sobotu 29. prosince 2012 zájmové organizace spolu s obecním úřadem.

Živý Betlém 2012

I letos, 21. prosince se u nás uskutečnil již tradiční Živý Betlém. Návštěvníci viděli vystoupení chlapců a děvčat Bartošova dětského folklórního souboru, místní seskupení zpěváků s vánočním pásmem písní a spolu se zastupiteli obce si mohli zazpívat vánoční koledy.

Lampiónový průvod 2012

K lampiónovému průvodu se sešli v pátek 16. listopadu 2012 rodiče s dětmi. Nescházelo občerstvení ani ohňostroj.

Vodění barana 2012

Tradiční Vodění barana uspořádal v sobotu 10. 11. 2012 jako každoročně SDH Březůvky.

Den řemesel 2012

Den řemesel se v Březůvkách uskutečnil v sobotu 15. 9. 2012 v obecní stodole a okolí.

10 let kaple Anežky České - den obce

V neděli 2. září 2012 při příležitosti 10. výročí vysvěcení kaple sv. Anežky České uspořádaly zájmové složky obce a kulturní výbor při obecním zastupitelstvu „Den obce Březůvky“.

Truck sraz 2012

Ve dnech 24. až 26. srpna 2012 se uskutečnil již VII. sraz trucků jehož podstatná část proběhla v areálu Kapřín v Březůvkách.

Pohádkový les 2012

V sobotu 2. června 2012 připravilo Myslivecké sdružení Strážná Březůvky - Doubravy spolu s obětavými pomocníky další ročník Pohádkového lesa.

Den matek a přátelské posezení seniorů 2012

Pro maminky a babičky k jejich svátku připravily v sobotu 12. května 2012 v kulturním zařízení obce Březůvky své vystoupení děti ze Základní školy a mateřské školy a ZUŠ Morava.

Vítání občánků 2012

V neděli 25. března jsme slavnostně přivítali nové občánky obce Březůvky narozené v roce 2011 - Patrik Albrecht, Justýna Slováková, Josef Vrzalík, Vojtěch Urbánek, Klára Zábojníková, Marie Benýšková. Slavnost, které se zúčastnily i jejich rodiny a přátelé zpestřily svým vystoupením děti z mateřské školy.

Obecní zabijačkové hody 2012

Dobrou zábavou s výborným zažitím byl naplněn masopustní týden i v naší obci. Po čtvrtečních přípravách a výrobě hodových tlačenek se v pátek odpoledne za doprovodu rodičů a prarodičů představili naši žáčci MŠ a ZŠ na svém karnevalu, který uváděl pan Andrejs.

Paní Marie Miklová z Březůvek oslavila 100 let

Dne 23. února 2012 oslaví obyvatelka Březůvek paní Marie Miklová životní jubileum 100 let.

Myslivecký ples 2012

Myslivecké sdružení Strážná Březůvky - Doubravy pořádalo v sobotu 21. ledna 2012 v kulturním zařízení v Březůvkách již tradiční myslivecký ples.

Tříkrálová sbírka 2012

V týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, se každoročně vydávají skupinky koledníků do ulic českých měst a obcí, aby žádali o dary pro Charitu.