2013

  • Zdobení obecního stromu 2014
Živý Betlém 2013

Tradiční Živý Betlém v Březůvkách se uskutečnil 20. 12. 2013 na prostranství před víceúčelovou budovou. Po přivítání návštěvníků starostou obce následovalo velmi pěkné vánoční pásmo dětského folklórního souboru Doubravjánek.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

Téměř 65 % oprávněných voličů se dostavilo 25. a 26. října 2013 k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do zasedací místnosti obecního úřadu.

Pouť farnosti 2013

Pouť farnosti Provodov se uskutečnila v neděli 21. července 2013 za účasti Provodova, Březůvek a Pradliska. Mši svatou celebroval Páter Mgr. Lubomír Vaďura.

Pohádkový les 2013

V sobotu 25. května 2013 připravilo Myslivecké sdružení Strážná Březůvky - Doubravy spolu s obětavými pomocníky další ročník Pohádkového lesa.

Den matek a přátelské posezení seniorů 2013

V sobotu 11. května 2013 se v kulturním zařízení obce Březůvky uskutečnila oslava Dne matek s programem, který připravily děti a žáci Základní školy a mateřské školy v Březůvkách.

Vítání nových občánků 2013

V neděli 21. dubna jsme slavnostně přivítali nové občánky obce Březůvky narozené v roce 2012.

Divadlo Sojsínka

Provodovské lidové divadlo uvedlo 20. 4. 2013 v kulturním zařízení v Březůvkách veselohru Petra Tomšů Sojsínka čerpající z pověsti o studánce Sojsínka v blízkosti hradu Starý Světlov.

Tříkrálová sbírka 2013

V týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, se každoročně vydávají skupinky koledníků do ulic českých měst a obcí, aby žádali o dary pro Charitu. Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. Charita Zlín organizuje Tříkrálovou sbírku ve Zlíně a okolních obcích.