2014

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2014

V sobotu mezi Štědrým dnem a Silvestrem proběhl v kulturním domě turnaj ve stolním tenisu. Krátce po obědě se konala soutěž žáků do 15-ti let, dále následovala kategorie mužů. Vítězem se stal obhájce titulu z minulého ročníku Radim Vyoral.

Živý betlém 2014

V pátek 19. prosince se konal u obecní stodoly Živý betlém, doprovázený řadou vystoupení a bohatým občerstvením.

Zdobení obecního stromu 2014

V sobotu 29. listopadu se za hojné účasti uskutečnila Vánoční výzdoba a rozsvícení stromku před obecním úřadem.

Vodění barana 2014

V sobotu 8. listopadu proběhlo v naší obci tradiční "Vodění barana" pod patronací SDH Březůvky za doprovodu dechové hudby. Děkujeme všem zúčastněným, kteří i přes nepříznivé počasí tuto akci uskutečnili.

Volby 2014

Volby do obecního zastupitelstva proběhly 10. a 11. října 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Šestičlenná volební komise spolu se zapisovatelkou obsloužila 64,3% občanů s trvalým pobytem v Březůvkách.

Nohejbalový turnaj trojic 2014

V sobotu 12. července se uskutečnil na hřišti SK Březůvky 3. ročník nohejbalového turnaje trojic. Jako v minulých letech, tak i tentokrát se turnaje zúčastnili místní obyvatelé, společně se sportovci z blízkého okolí.

Den řemesel 2014

V neděli 14. září 2014 se opět po roce uskutečnil v Březůvkách Den řemesel. Nepříznivé počasí způsobilo přesunutí akce do sálu kulturního zařízení, méně řemeslníků a také méně návštěvníků. K občerstvení nescházel ani guláš – balkánský kotlík.

Hledání studánek 2014

V sobotu 14.6.2014 se uskutečnil 4. ročník pochodu „Hledání studánek“. Devatenáct účastníků si prohlédlo největší pokladnice naší obce.

Pohádkový les 2014

V sobotu 7. června 2014 připravilo Myslivecké sdružení Strážná Březůvky - Doubravy spolu s obětavými pomocníky další ročník Pohádkového lesa.

Den matek a přátelské posezení seniorů 2014

V sobotu 10. května 2014 se v kulturním zařízení obce uskutečnila oslava Dne matek a setkání důchodců.

Vítání občánků 2014

V neděli 6. dubna jsme slavnostně přivítali nové občánky obce Březůvky narozené v roce 2013 - Samuela Kadlčíka, Martina Olšana, Lukáše Pančochu a Veroniku Zábojníkovou.

Tříkrálová sbírka 2014

V sobotu 4. ledna 2014 v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka. Letos koledovaly 4 skupiny.