2015

Předsilvestrovská zábava 2015

Tradiční Předsilvestrovskou taneční zábavu na ukončení roku 2015 uspořádaly ve středu 30. prosince 2015 zájmové organizace spolu s obecním úřadem.

Živý betlém 2015

Dne 18. prosince 2015 se uskutečnil u obecní stodoly tradiční Živý betlém. Živé jesličky a andělská pošta rozzářily oči malých dětí a dospělé jistě potěšilo společné předsváteční zastavení s přáteli u dobrého občerstvení.

Lampiónový průvod 2015

Dne 13. listopadu 2015 se uskutečnil další ročník Lampionového průvodu, kde děti nově za pomoci skřítků Podzimníčků a královny Zimy uzamkly zahradu a přivítaly zimu.

Podzimní brigáda na hřišti 2015

V sobotu 7. listopadu 2015 proběhla v areálu SK Březůvky brigáda zaměřená na podzimní úklid kabin a okolí areálu hřiště.

Pohádkový les EDUCO 2015

V sobotu 19. září 2015 se v Areálu DC Burešov Zlín uskutečnil Pohádkový les pořádaný střediskem rané péče EDUCO Zlín s podporou obcí Březůvky a Doubravy.

Den řemesel 2015

Dne 12. 9. 2015 se v naší stodole v Březůvkách uskutečnila akce pod názvem Den řemesel. Cestu si sem našlo cca 100 návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout různá řemesla a výrobky.

Nohejbalový turnaj trojic 2015

V sobotu 11. července se uskutečnil na hřišti SK Březůvky 4. ročník nohejbalového turnaje trojic

Hledání studánek 2015

V sobotu 20. 6. 2015 se uskutečnil 5. ročník pochodu Hledání studánek. Skupinka účastníků si prohlédla největší pokladnice naší obce. Vycházka byla obohacena malebnými výhledy na Březůvky, okolní obce, ale také blízké i vzdálené vrcholy hor.

Pohádkový les 2015

V sobotu 6. června 2015 připravilo Myslivecké sdružení Strážná Březůvky – Doubravy spolu s obětavými pomocníky další ročník Pohádkového lesa.

Dětský den 2015

V neděli 31. května 2015 se uskutečnil na místním hřišti Dětský den se spoustou soutěží.

Setkání seniorů 2015

Přátelské posezení seniorů se uskutečnilo v sobotu 9. května 2015 v místním kulturním domě. K živé besedě bylo nachystáno občerstvení a program svým vystoupením zpestřily děti z kroužku břišních tanců. K tanci a poslechu zahrála hudební skupina Provodovská šestka.

Den matek 2015

V sobotu 9. května 2015 se uskutečnila oslava Dne matek. Děti si pro své maminky připravily různá vystoupení.

Čarodějnický rej 2015

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se uskutečnil u obecní stodoly čarodějnický rej. Pro mladé čarodějnice a čaroděje bylo připraveno množství soutěží.

Vítání občánků 2015

V neděli 12. dubna 2015 jsme slavnostně přivítali nové občánky obce Březůvky narozené v roce 2014. Slavnost, které se zúčastnily i jejich rodiny a přátelé zpestřily svým vystoupením děti z místní školky a školy.

Veřejné bruslení 1. 3. 2015

V neděli 1. března se uskutečnilo na zimním stadionu v Uherském Brodě za dotace SK Březůvky a obce Březůvky veřejné bruslení pro místní občany.

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015 proběhla v neděli 4. ledna 2015. Čtyři skupinky koledníků chodily do domácností a vybíraly do kasiček příspěvky od občanů.