Likvidace domovních odpadů v roce 2019

Níže naleznete termíny svozů odpadů na rok 2019 a upřesnění komodit, které patří a nepatří do nádob a sáčků na tříděný odpad.

PLASTY

Patří – sáčky, tašky, fólie, sešlápnuté PET lahve, obaly od kečupů, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků.

Nepatří – obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, barev, novodurové trubky, podlahové krytiny, zahradní nábytek, květináče, truhlíky, nárazníky, kýble od barev, boby, sáně, hračky apod.

PAPÍR

Patří – starý papír, noviny, časopisy, sešity, knihy, papírové obaly, katalogy, letáky, krabice.

Nepatří – voskový, úhlový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, dětské pleny, sáčky od polévek, koření.

svoz odpadu 2019

Rozpis ke stažení zde.