Základní údaje

  • Obec je součástí Zlínského kraje
  • V obci je trvale hlášeno 691 občanů
  • 221 budov má trvale hlášené občany
  • 118 chat a domků slouží rekreačním účelům
  • Rozloha katastru obce je 797 hektarů
  • Sídlo obecního úřadu je ve víceúčelové budově

Obec Březůvky je podhorskou obcí s 690 obyvateli. Rozkládá se v údolí pod západními vrcholky Vizovické vrchoviny v nadmořské výšce 349m. Nachází se jižně od krajského města Zlín ve vzdálenosti 11 km. Obec najdeme na pravém břehu Březůvského potoka a v údolí mezi vrcholky severně Kamenec (496 m.n.m.) a jižně Kamenná (483 m.n.m.). Severovýchodně nedaleko obce je na toku Březůvského potoka vybudovaná malá vodní nádrž Kapřín a na břehu této nádrže najdeme restauraci Koliba, opodál  chatovou osadu Brdek. Severním směrem od obce vyvěrá sirný minerální pramen. Západně od obce je chráněné území přírodní památky Uhliska, kterou tvoří mokřadní louka s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Východním směrem od Březůvek se zvedá vrchol Čertův kámen (542 m.n.m.). Na severním úbočí tohoto vrcholku jsou nepatrné pozůstatky hrádku Rysov z přelomu 13. až 14. století, již v roce 1517 je uváděn jako pustý. Nedaleko něj je oblast přírodní památky Čertův kámen, kterou tvoří pískovo-slepencový 10,5 metrů vysoký skalní útvar. Jižní částí obce prochází silnice spojující města Zlín a Uherský Brod. Se Zlínem je spojena silnicí III/ 49026. Nejbližší železniční stanice je ve Zlíně a Biskupicích. Březůvky se svým přírodním zázemím a vodní nádrží vhodnou ke koupání se staly cílem převážně letní krátkodobé rekreace nejen obyvatel Zlína. V nedávné době zde vzniklo několik rekreačních chatových lokalit.

brezcel2

Obec je plynofikovaná, má i obecní vodovod. V obci byla rozšířena telefonizace. V rekonstruované školní budově (2009) je základní i mateřská škola. Ve víceúčelové budově, zkolaudované v roce 1982 a která je jednou z dominant obce, je mimo obecního úřadu kulturní zařízení s velkým sálem, pošta, zdravotní středisko a hospoda. Své místo zde našla i obecní knihovna. Další dominantou obce je kaple zasvěcená Anežce české. Byla slavnostně vysvěcená 31. srpna 2002, postupně doplněna o dvě krásné sochy a unikátní dřevěnou vyřezávanou křížovou cestu. Z technických zařízení má obec plné pokrytí signálem mobilních operátorů a internetovou síť  ve správě obce od poloviny roku 2006. V roce 2006 si také obec připomněla 600 let od první písemné sbírky o obci Březůvky.  Obec vydává nepravidelně obecní noviny „Březůvčan“ a návštěvníci obce si mohou vybrat ze 3 druhů pohlednic s motivem Březůvek.  Podrobnosti najdete na těchto webových stránkách.

V návrzích obecních symbolů bylo využito tzv. mluvícího znamení (bříza, respektive březový list) a také erbovních figur a barev obnovitele Březůvek, rytíře Václava Gájevského z Gáje (zlaté zkřížené dřevce v červeném poli, červená hlava kozla a zlato-červené pojednané březové lístky). Dřevce jsou v jednom z návrhů ozdobeny červeno-stříbrnými praporky (stuhami) – mají připomenout jiné významné držitele Březůvek v 16. století, malenovické Tetoury z Tetova (jejich původním erbem byly tři červené klíny, resp. vlčí zuby ve stříbrném poli). Zelená barva v obou návrzích symbolizuje zemědělský charakter obce, K návrhu znaku byly vypracovány i návrhy praporu obce, dle zásad a zvyklostí vexilologické tvorby.

Miroslav J. V. Pavlů, heraldik