Elektronická podatelna

Obecní úřad Březůvky oznamuje, že s účinností od 1.4.2005 mohou fyzické i právnické osoby své dotazy, sdělení a další podání zaslat Obecnímu úřadu v Březůvkách v elektronické podobě. Podání, která budou vyřizována v režimu správního řízení, budou přijata s výhradou následného písemného vlastnoručního podpisu oprávněných osob.

V elektronické formě lze zasílat spisy na adresu: brezuvky@iol.cz  nebo datovou schránkou s ID c8zbutv.

Spisy mohou být zasílány v běžně používaných formátech. Spisy v elektronické formě lze také předat  přímo na podatelně Obecního úřadu Březůvky, v pondělí a středu od 8:00 hod. do 16:00 hod.