Poplatky

Přehled poplatků:

  • Poplatek za svoz domovního odpadu 450,–/osoba/rok, splatný 30. 5.
  • Poplatek za stočné 80,–/osoba/rok, splatný do 30. 5.
  • Poplatek za psa v obci 100,–/pes/rok, každý další pes 150,–/rok, poplatek za psa na Pasekách 50,–/pes/rok, každý další pes 75,–/rok, splatný 31. 3.
  • Poplatek za internet 1 500,–/pololetí, splatný 15. 7. a 15. 1.
  • Poplatek za vodu za pololetí 25,–/m3 (od 1. 1. 2018 cena 29,-/m3), 180,–/pronájem vodoměru/pololetí, splatnost za I. pol. do 30. 9., splatnost za II. pol. do 30. 6.
  • Poplatek za dům, ve kterém není nikdo hlášen (chata, neobydlený dům, rekreační objekt) 450,–/rok, splatný 30. 5.

Všechny poplatky lze platit hotově v úředních hodinách na OÚ nebo platbou na účet 111902306/0300, zde uveďte jako variabilní symbol číslo domu a do zprávy
pro příjemce typ poplatku (PDO, voda, stočné apod.) a své jméno.