Úřední deska

Obecní zastupitelstvo

Kulturní zařízení

Územní plán

Ostatní

Veřejné vyhlášky - dokumenty

Původce Obsah vyhlášky Vyvěšeno Sejmuto
Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu konání 47. ročníku „Barum Czech Rally Zlín“ Příloha č. 1 Příloha   18.8.2017 4.9.2017
Obec Březůvky Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  17.8.2017 22.10.2017
Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Příloha – mapa 
10.8.2017 26.8.2017
Obec Březůvky Rozpočtová opatření 2017 – Změna rozpočtu č. 2  23.6.2017 31.12.2017
Obec Březůvky Schválený závěrečný účet za rok 2016. Příloha k závěrečnému účtu za rok 2016 23.6.2017 31.12.2017
Obec Březůvky Rozpočtový výhled obce Březůvky na období 2015 – 2020  10.3.2017 21.12.2020
Obec Březůvky Rozpočtová opatření 2017 – Změna rozpočtu č. 1  1.3.2017 31.12.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni   23.2.2017 31.12.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni   25.8.2015 31.12.2023