Úřední deska

Obecní zastupitelstvo

Kulturní zařízení

Územní plán

Ostatní

Veřejné vyhlášky - dokumenty

Původce Obsah vyhlášky Vyvěšeno Sejmuto
Obec Březůvky Návrh rozpočtu obce Březůvky na rok 2018  22.11.2017 12.12.2017
Krajský úřad Zlínského kraje Doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje  22.11.2017 8.1.2018
Obec Březůvky Výpis usnesení č. 37/2017 z 37. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 13. listopadu 2017 zde 20.11.2017 10.12.2017
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Opatření obecné povahy – nařízení vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých. Příloha – seznam připomínek obcí  8.11.2017 24.11.2017
Sdružení měst a obcí Východní Moravy Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2019 – 2021  14.11.2017 30.11.2017
Sdružení měst a obcí Východní Moravy Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2018  14.11.2017 29.11.2017
Obec Březůvky Rozpočtová opatření 2017 – Změna rozpočtu č. 3 a č. 4  13.11.2017 31.12.2017
Obec Březůvky Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou v roce 2018  13.11.2017 29.11.2017
Obec Březůvky Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji
Příloha 
9.11.2017 26.11.2017
Obec Březůvky Rozpočtová opatření 2017 – Změna rozpočtu č. 3  22.9.2017 31.12.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Příloha  21.9.2017 31.12.2023
Obec Březůvky Veřejnoprávní smlouva 03/2017 o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Březůvky pro spolek Březůvjan  28.8.2017 28.8.2020
Obec Březůvky Rozpočtová opatření 2017 – Změna rozpočtu č. 2  23.6.2017 31.12.2017
Obec Březůvky Schválený závěrečný účet za rok 2016. Příloha k závěrečnému účtu za rok 2016 23.6.2017 31.12.2017
Obec Březůvky Rozpočtový výhled obce Březůvky na období 2015 – 2020  10.3.2017 21.12.2020
Obec Březůvky Rozpočtová opatření 2017 – Změna rozpočtu č. 1  1.3.2017 31.12.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni   23.2.2017 31.12.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni   25.8.2015 31.12.2023