Úřední deska

Obecní zastupitelstvo

Kulturní zařízení

Územní plán

Ostatní

Veřejné vyhlášky - dokumenty

Původce Obsah vyhlášky Vyvěšeno Sejmuto
Obec Březůvky Záměr 02/017 na prodej pozemku  28.4.2017 16.5.2017
Obec Březůvky Záměr 01/2017 na prodej pozemku  28.4.2017 16.5.2017
Finanční úřad pro Zlínský kraj Vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu čj. 874280/17/3300-11460-705460, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci daň   28.4.2017 29.5.2017
Obec Březůvky Výpis usnesení č. 30/2017 z 30. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 10. dubna 2017 zde 17.4.2017 3.5.2017
Obec Březůvky Rozpočtová opatření 2017 – Změna rozpočtu č. 1  1.3.2017 31.12.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni   23.2.2017 31.12.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni   25.8.2015 31.12.2023