Úřední deska

Obecní zastupitelstvo

Kulturní zařízení

Územní plán

Ostatní

Veřejné vyhlášky - dokumenty

Původce Obsah vyhlášky Vyvěšeno Sejmuto
Obec Březůvky Závěrečný účet obce Březůvky za rok 2017 Výkaz FIN 2017Rozvaha 2017Výkaz zisku a ztráty 2017Příloha 2017Zpráva   19.6.2018 19.6.2019
Obec Březůvky Rozpočtová změna č. 2  19.6.2018 31.12.2018
Obec Březůvky Informace o zpracování osobních údajů  28.5.2018 31.12.2018
Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína Vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil: III/49026, MK Zlín, Kudlov, Jaroslavice Příloha  4.5.2018 15.7.2018
Obec Březůvky Rozpočtová opatření 2018 – Změna rozpočtu č. 1  13.3.2018 31.12.2018
Obec Březůvky Rozpočet obce na rok 2018  1.1.2018 31.12.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Příloha  21.9.2017 31.12.2023
Obec Březůvky Veřejnoprávní smlouva 03/2017 o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Březůvky pro spolek Březůvjan  28.8.2017 28.8.2020
Obec Březůvky Rozpočtový výhled obce Březůvky na období 2015 – 2020  10.3.2017 21.12.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni   23.2.2017 31.12.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni   25.8.2015 31.12.2023