Úřední deska

Obecní zastupitelstvo

Kulturní zařízení

Územní plán

Ostatní

Veřejné vyhlášky - dokumenty

Původce Obsah vyhlášky Vyvěšeno Sejmuto
Obec Březůvky Výpis usnesení č. 04/2019 z 4. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 11. února 2019 zde 21.2.2019 7.3.2019
Zlínský kraj Pozvánka na Besedu hejtmana Jiřího Čunka s občany Zlínského kraje na téma krajského zdravotnictví  11.2.2019 25.2.2019
Obec Březůvky Rozpočtový výhled obce na roky 2019-2023  20.12.2018 31.12.2023
Obec Březůvky Rozpočet obce na rok 2019  20.12.2018 31.12.2019
Obec Březůvky Vlastníci Výzva Úřadu pro zastupování státu  24.8.2018 31.12.2023
Obec Březůvky Závěrečný účet obce Březůvky za rok 2017 Výkaz FIN 2017Rozvaha 2017Výkaz zisku a ztráty 2017Příloha 2017Zpráva   19.6.2018 19.6.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Příloha  21.9.2017 31.12.2023
Obec Březůvky Veřejnoprávní smlouva 03/2017 o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Březůvky pro spolek Březůvjan  28.8.2017 28.8.2020
Obec Březůvky Rozpočtový výhled obce Březůvky na období 2015 – 2020  10.3.2017 21.12.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni   23.2.2017 31.12.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni   25.8.2015 31.12.2023