Úřední deska

Obecní zastupitelstvo

Kulturní zařízení

Územní plán

Ostatní

Veřejné vyhlášky - dokumenty

Původce Obsah vyhlášky Vyvěšeno Sejmuto
Obec Březůvky Výpis usnesení č. 06/2019 z 6. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 8. dubna 2019 zde 17.4.2019 1.5.2019
Obec Březůvky Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu do Evropského parlamentu konanou v roce 2019  13.4.2019 25.5.2019
Obec Březůvky Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných v roce 2019 8.4.2019 25.5.2019
Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice č. III/49023; místní komunikace (včetně komunikací pro pěší – chodníků) v obci Březůvky. Příloha  9.4.2019 25.4.2019
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy proti šíření kůrovcePříloha č. 1  5.4.2019 31.12.2022
Obec Březůvky Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Příloha.  1.4.2019 31.12.2023
Obec Březůvky Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konaných v roce 2019  25.3.2019 25.5.2019
Obec Březůvky Rozpočtová změna č. 1  15.1. 2019 31.12.2019
Obec Březůvky Schválený rozpočet obce na rok 2019  1.1.2019 31.12.2019
Obec Březůvky Rozpočtový výhled obce na roky 2019-2023  20.12.2018 31.12.2023
Obec Březůvky Vlastníci Výzva Úřadu pro zastupování státu  24.8.2018 31.12.2023
Obec Březůvky Závěrečný účet obce Březůvky za rok 2017 Výkaz FIN 2017Rozvaha 2017Výkaz zisku a ztráty 2017Příloha 2017Zpráva   19.6.2018 19.6.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Příloha  21.9.2017 31.12.2023
Obec Březůvky Veřejnoprávní smlouva 03/2017 o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Březůvky pro spolek Březůvjan  28.8.2017 28.8.2020
Obec Březůvky Rozpočtový výhled obce Březůvky na období 2015 – 2020  10.3.2017 21.12.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni   23.2.2017 31.12.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni   25.8.2015 31.12.2023