Archív úřední desky

Veřejné vyhlášky - dokumenty

Původce Obsah vyhlášky Vyvěšeno Sejmuto
Obec Březůvky 30. zasedání zastupitelstva obce Březůvky se uskuteční v pondělí 10. dubna 2017 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání  31.3.2017 11.4.2017
Obec Březůvky Výpis usnesení č. 29/2017 z 29. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 13. března 2017 zde 22.3.2017 9.4.2017
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu   10.3.2017 26.3.2017
Obec Březůvky 29. zasedání zastupitelstva obce Březůvky se uskuteční v pondělí 13. března 2017 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání  3.3.2017 14.3.2017
Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI  23.2.2017 13.3.2017
Obec Březůvky Výpis usnesení č. 28/2017 z 28. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 13. února 2017 zde 22.2.2017 9.3.2017
Obec Březůvky Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2016  20.2.2017 9.3.2017
Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI silnice II. a III. třídy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností   13.2.2017 28.2.2017
Obec Březůvky 28. zasedání zastupitelstva obce Březůvky se uskuteční v pondělí 13. února 2017 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání  3.2.2017 14.2.2017
Obec Březůvky Výpis usnesení č. 27/2017 z 27. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 9. ledna 2017 zde 18.1.2017 6.2.2017
Obec Březůvky 27. zasedání zastupitelstva obce Březůvky se uskuteční v pondělí 9. ledna 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání  30.12.2016 10.1.2017
Obec Březůvky Rozpočet obce na rok 2017  19.12.2016 5.1.2017
Obec Březůvky Vyhláška 01/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  13.12.2016 31.12.2016
Mikroregion Luhačovské Zálesí Návrh rozpočtu MLZ 2017 a rozpočtový výhled MLZ 2018-2020  28.11.2016 12.12.2016
Obec Březůvky Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2017  22.11.2016 13.12.2016
Sdružení měst a obcí Východní Moravy Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2017  14.11.2016 29.11.2016
Obec Březůvky Opatření obecné povahy o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a rozdělení do tříd včetně vymezení účelových komunikací v   26.10.2016 11.11.2016
Obec Březůvky Rozhodnutí – Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace  26.10.2016 11.11.2016
Obec Březůvky Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2016  21.9.2016 8.10.2016
Obec Březůvky Jmenování zapisovatele okrskové volební komise  23.8.2016 9.10.2016
Obec Březůvky Informace o počtu a sídle volebního okrsku  23.8.2016 9.10.2016
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.  17.8.2016 2.9.2016
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.  12.8.2016 29.8.2016
Odbor stavebních a dopravních řízení Zlín Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Uzavírka silnice č. III/49026  11.8.2016 29.8.2016
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.   10.8.2016 27.8.2016
Obec Březůvky Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Březůvky pro volby do zastupitelstev krajů konané na území České republiky   8.8.2016 10.10.2016
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.  22.7.2016 7.8.2016
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízení státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinární opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu   13.7.2016 29.7.2016
Obec Březůvky Otvírání obálek na nákup dopravního automobilu  12.7.2016 29.7.2016
Magistrát města Zlína Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – kanalizační řád veřejné kanalizace v obci Březůvky  8.7.2016 25.7.2016
Krajský úřad Zlínského kraje Záměr převodu nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje.  24.5.2016 20.9.2016
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou nákazou–morem včelího plodu.  15.6.2016 1.7.2016
Sdružení měst a obcí Východní Moravy ROZVAHA – BILANCE  7.6.2016 23.6.2016
Sdružení měst a obcí Východní Moravy Výkaz zisku a ztráty  7.6.2016 23.6.2016
Ministerstvo financí Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků  7.6.2016 23.6.2016
Sdružení měst a obcí Východní Moravy Zpráva č. 401/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy  7.6.2016 23.6.2016
Sdružení měst a obcí Východní Moravy Závěrečný účet za rok 2015  7.6.2016 23.6.2016
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Březůvky obce Březůvky.  31.5.2016 1.7.2016
Obec Březůvky Záměr 04/2016 na výpůjčku  27.5.2016 13.6.2016
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření    18.5.2016 3.6.2016
Krajský úřad Zlínského kraje Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2015 Zpráva č. 380/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské zálesí  13.5.2016 31.5.2016
Obec Březůvky Oznámení o výběru pracovníka  13.5.2016 28.5.2016
Finanční úřad pro Zlínský kraj Oznámení o zpřístupněn k nahlédnutí na hromadný předpisný seznam pro stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2016 Informační leták   26.4.2016 31.5.2016
Obec Březůvky Záměr 03/2016 na prodej pozemku  22.4.2016 9.5.2016
Krajský úřad Zlínského kraje Závěrečný účet za rok 2015. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Březůvky za rok 2015 Hospodaření příspěvkové organizace zřízené   21.4.2016 9.5.2016
Obec Březůvky Závěrečný účet za rok 2015  21.4.2016 9.5.2016
Obec Březůvky Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné  7.4.2016 23.4.2016
Městský úřad Luhačovice Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu č. 11/2016  7.4.2016 23.4.2016
Obec Březůvky O dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
V souvislosti s dokončením digitalizace pozemků v naší obci 
1.4.2016 13.5.2016
Obec Březůvky Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015  1.4.2016 17.4.2016
Obec Březůvky Záměr 02/2016 na prodej pozemku  25.3.2016 12.4.2016
Obec Březůvky Záměr 01/2016 o pronájmu nebytových prostor  26.2.2016 14.3.2016
Krajský úřad Zlínského kraje VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA doručení návrhu ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2012-2016  24.2.2016 26.3.2016
Krajský úřad Zlínského kraje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2012-2016  24.2.2016 26.3.2016
Ministerstvo zemědělství Oznámení o vydání opatření obecné povahy. Národní plán povodí Dunaje. Národní plán povodí Odry. Národní plán povodí Labe.  12.1.2016 28.1.2016
Exekutorský úřad Přerov Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby.  16.12.2015 4.2.2016
Obec Březůvky Vyhláška 04/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce   15.12.2015 31.12.2015
Obec Březůvky Vyhláška 03/2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  15.12.2015 31.12.2015
Obec Březůvky Vyhláška 02/2015 O místních poplatcích  15.12.2015 31.12.2015
Obec Březůvky Rozpočtový výhled MZL 2017 – 2019  9.12.2015 25.12.2015
Magistrát města Zlína Zpráva o uplatňování Územního plánu Březůvky v uplynulém období tj. 2011 – 2015  3.12.2015 5.1.2016
Magistrát města Zlína Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Březůvky v uplynulém období.  3.12.2015 5.1.2016
Dražební společnost MORAVA s.r.o. Dražební vyhláška č. 777-DD/15  30.11.2015 29.12.2015
Obec Březůvky Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2016  30.11.2015 15.12.2015
Obec Březůvky Záměr 05/2015 o pronájmu plochy součástí parcely 682/2  27.11.2015 14.12.2015
Obec Březůvky Záměr 04/2015 o změně nájemní smlouvy na pronájem vodní nádrže  27.11.2015 14.12.2015
Obec Březůvky Záměr 03/2015 o změně nájemní smlouvy č. p. 226  27.11.2015 14.12.2015
Obec Březůvky Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy – na rok 2016  11.11.2016 26.11.2015
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízení státní veterinární správy – ukončení mimořádného veterinárního opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v území obvodu Zlínského   11.11.2015 26.11.2015
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízení státní veterinární správy – ukončení mimořádného veterinárního opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v území obvodu Zlínského   6.10.2015 22.10.2015
Obec Březůvky Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek  4.9.2015 4.10.2015
Zlínský kraj Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek  7.8.2015 7.9.2015
Exekutorský úřad Litoměřice Odročení dražebního jednání  5.8.2015 5.9.2015
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízení státní veterinární správy – ukončení mimořádného veterinárního opatření  27.7.2015 12.8.2015
Ministerstvo životního prostředí Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava Program zlepšování kvality ovzduší  22.7.2015 24.8.2015
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Mimořádná veterinární opatření  22.7.2015 7.8.2015
Krajská veterinární správa Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření  1.7.2015 16.7.2015
Obec Březůvky Záměr 02/2015 na výpůjčku nebytových prostor  26.6.2015 13.7.2015
Exekutorský úřad Litoměřice Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání  15.6.2015 1.7.2015
Obec Březůvky Žádost o souhlas s přechodnou úpravou provozu v rámci úplné uzavírky pozemní komunikace, zvláštním užíváním a objízdnou trasou  9.6.2015 26.6.2015
Obec Březůvky Záměr 01/2015 na změnu nájemní smlouvy  9.6.2015 26.6.2015
Obec Březůvky Vyhláška 01/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce   9.6.2015 26.6.2015
Obec Březůvky Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014  13.5.2015 28.5.2015
Krajský úřad Zlínského kraje Zpráva č. 111/2015/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2014  13.5.2015 28.5.2015
Obec Březůvky Veřejnoprávní smlouva o sociálně-právní ochraně dětí  18.5.2015 2.6.2015
Magistrát města Zlína Kanalizační řád obce Březůvky  12.5.2015 28.5.2015
Krajský úřad Zlínského kraje Zpráva Č. 131/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy, IČ: 45659168 za rok 2014
 
30.4.2015 15.5.2015
Sdružení měst a obcí Východní Moravy Závěrečný účet za rok 2014  30.4.2015 15.5.2015
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  30.4.2015 19.5.2015
Sdružení měst a obcí Východní Moravy ROZVAHA – BILANCE  30.4.2015 19.5.2015
Sdružení měst a obcí Východní Moravy VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  30.4.2015 19.5.2015
Finanční úřad Zlín Veřejná vyhláška o dani z nemovitých věcí na rok 2015  26.4.2015 1.6.2015
Obec Březůvky Závěrečný účet za rok 2014  14.4.2015 30.4.2015
Obec Březůvky Celkové vyúčtování za rok 2014  14.4.2015 30.4.2015
Obec Březůvky Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné  13.4.2015 30.4.2015
Obec Březůvky Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2014  10.2.2015 26.2.2015
Ministerstvo životního prostředí Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Dunaje“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  31.12.2014 31.1.2015
Obec Březůvky Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015  21.11.2014 9.12.2014
Obec Březůvky Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Březůvky  24.10.2014 4.11.2014
Obec Březůvky Oznámení o době a místu konání voleb do obecního zastupitelstva  25.9.2014 12.10.2014
KVS Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízení Státní veterinární správy pro chovatele včel  23.9.2014 10.10.2014
Magistrát města Zlína odbor městské zeleně Veřejná vyhláška – Lesní hospodářské osnovy Luhačovice – předání  15.9.2014 1.10.2014
Obec Březůvky Výzva – Březůvky – dodávka techniky  5.9.2014 22.9.2014
Magistrát města Zlína oddělení územního plánování Návrh opatření obecné povahy – Změna č. 1 Územního plánu Březůvky  4.9.2014 13.10.2014
Magistrát města Zlína oddělení územního plánování Veřejná vyhláška – Řízení o návrhu změny č. 1 Územního plánu Březůvky  4.9.2014 13.10.2014
Obec Březůvky Záměr 02/2014 na prodej obecního pozemku  2.9.2014 20.9.2014
Obec Březůvky Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku – Stavební úpravy budovy občanského vybavení (podpis)
Výzva k  
27.8.2014 12.9.2014
KVS Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízení Státní veterinární správy pro chovatele včel  8.8.2014 24.8.2014
Magistrát města Zlína Potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí.  17.7.2014 6.8.2014
Obec Březůvky Oznámení o počtu členů obecního zastupitelstva ve volebním obvodu č. 1 Březůvky.  17.7.2014 6.8.2014
Magistrát města Zlína Seznam registračních úřadů, kterým se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí.  17.7.2014 6.8.2014
Obec Březůvky Přehled možných ohrožení na katastru obce Březůvky  2.7.2014 18.7.2014
Finanční úřad pro Zlínský kraj Veřejná vyhláška  29.4.2014 2.6.2014
Obec Březůvky Závěrečný účet Obce Březůvky za rok 2013  23.4.2014 9.5.2014
Magistrát města Zlína odbor životního prostředí a zemědělství Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení k vodním dílům včetně prodloužení lhůty pro dokončení stavby kanalizace a ČOV Březůvky.  24.3.2014 9.4.2014
Krajská veterinární správa SVS pro ZK Zavedení systému dozoru nad africkým morem prasat  18.3.2014 30.3.2013
Obec Březůvky Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.  25.2.2014 14.3.2014
Obec Březůvky Záměr 01/2014 na směnu pozemků  11.2.2014 27.2.2014
Obec Březůvky Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení Březůvky – kanalizace a ČOV  1.2.2014 26.2.2014
Obec Březůvky Ceník pronájmu hrobového místa a služeb na hřbitově v Březůvkách  12.12.2013 30.12.2013
Magistrát města Zlína oddělení územního plánování Veřejná vyhláška – návrh změny č. 1 Územního plánu Březůvky  10.12.2013 26.1.2014
Obec Březůvky Rozpočet obce Březůvky na rok 2014  11.11.2013 30.11.2013
Obec Březůvky Vyhláška 01/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2014.  11.11.2013 30.11.2013
Obec Březůvky Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014  25.10.2013 11.11.2013
Obec Březůvky Záměr 06/2013 na prodej pozemku  23.9.2013 11.10.2013
Obec Březůvky Záměr 05/2013 na prodej pozemku  23.9.2013 11.10.2013
Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí a zemědělství Oznámení o realizaci geodetických prací v souvislosti s implementací evropsky významných lokalit a chráněných území soustavy Natura 2000 ve Zlínském   13.9.2013 30.9.2013
Krajský úřad Zlínského kraje Nařízení ZK č. 1/2013, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.  25.7.2013 17.8.2013
Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí a zemědělství Oznámení o realizaci geodetických prací  17.7.2013 3.8.2013
Obec Březůvky Záměr 04/2013 na směnu obecního pozemku  15.7.2013 1.8.2013
MmZ odbor životního prostředí a zemědělství Veřejná vyhláška – „Schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace v obci Březůvky“ – oznámení o zahájení řízení  26.5.2013 18.6.2013
MmZ odbor životního prostředí a zemědělství Veřejná vyhláška – Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Březůvky  20.6.2013 6.7.2013
Obec Březůvky Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí  17.6.2013 18.7.2013
Obec Březůvky Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby  17.6.2013 18.7.2013
Zlínský kraj Záměr bezúplatného převodu nemovitostí  22.5.2013 8.6.2013
Obec Březůvky Záměr 03/2013 na prodej obecního pozemku  20.5.2013 6.6.2013
Obec Březůvky Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku.  15.5.2013 31.5.2013
Obec Březůvky Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti  13.5.2013 29.5.2013
Obec Březůvky Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti  22.4.2013 8.5.2013
Krajský úřad Zlínského kraje oddělení ochrany přírody a krajiny PP Uhliska – oznámení předložení záměru na vyhlášení chráněného území  2.4.2013 18.4.2013
Magistrát města Zlína - stavební úřad Veřejná vyhláška – Mikel Miroslav – AUTODOPRAVA  21.3.2013 8.4.2013
Obec Březůvky Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březůvky za rok 2012  12.3.2013 28.3.2013
Obec Březůvky Závěrečný účet Obce Březůvky za rok 2012  12.3.2013 28.3.2013
MmZ oddělení územního plánování Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 Územního plánu Březůvky  11.3.2013 11.4.2013
MmZ oddělení územního plánování Změna územního plánu č.1 Územního plánu Březůvky – návrh zadání  11.3.2013 11.4.2013
Ministrstvo životního prostředí Praha Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016″  28.2.2013 16.3.2013
Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj Nařízení státní veterinární správy  31.1.2013 28.2.2013
Obec Březůvky Vyhláška 06/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  12.11.2012 30.11.2012
Obec Březůvky Vyhláška 02/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2013.  12.11.2012 30.11.2012
Magistrát města Zlína - stavební úřad Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí (propustek)  31.10.2012 15.11.2012
Obec Březůvky Obecní cenový výměr č.1/2012 o ceně za dodávku vody z obecního vodovodu  17.4.2012 18.5.2012
Obec Březůvky Vyhláška 01/2012 Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě.  17.4.2012 18.5.2012
MmZ odbor životního prostředí a zemědělství Veřejná vyhláška – Kanalizace a ČOV Březůvky rozhodnutí  1.2.2012 17.2.2012
Obec Březůvky Vyhláška 08/2011 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  9.12.2011 30.12.2011
Obec Březůvky Vyhláška 02/2001 O místních poplatcích  1.4.2001 21.4.2001