Archív úřední desky

Veřejné vyhlášky - dokumenty

Původce Obsah vyhlášky Vyvěšeno Sejmuto
Obec Březůvky SMO VM Závěrečný účet za rok 2017 SMOVM FIN SMO VM Rozvaha SMOVM Výkaz zisku a ztrát SMOVM Příloha SMOVM   5.6.2018 21.6.2018
Obec Březůvky Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/055684-Z Nařízení SVS  5.6.2018 21.6.2018
Obec Březůvky 44. zasedání zastupitelstva obce Březůvky se uskuteční v pondělí 11.6. 2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program  1.6.2018 11.6.2018
Obec Březůvky Výpis usnesení č. 43/2018 z 43. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 14. května 2018 zde 24.5.2018 7.6.2018
Obec Březůvky Návrh závěrečného účtu 2017Výkaz FIN 2017Rozvaha 2017Výkaz zisku a ztráty 2017Příloha 2017  22.5.2018 12.6.2018
Obec Březůvky Úplné znění nařízení SVS k zamezení šíření nebezpečné nákazy – AMP ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře  21.5.2018 6.6.2018
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Změna nařízení SVS k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.  21.5.2018 6.6.2018
Obec Březůvky Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2017  4.5.2018 21.5.2018
Obec Březůvky Zpráva č. 407/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2017  4.5.2018 21.5.2018
Obec Březůvky 43. zasedání zastupitelstva obce Březůvky se uskuteční v pondělí 14. května 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání 4.5.2018 14.5.2018
Krajský úřad Zlínského kraje Doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání  7.5.2018 14.6.2018
Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína Návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Příloha  2.5.2018 18.5.2018
Obec Březůvky Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017  30.4.2018 31.5.2018
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – ukončení mimořádných veterinární opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve   27.4.2018 13.5.2018
Obec Březůvky Záměr 05/2018 o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  27.4.2018 14.5.2018
Finanční úřad pro Zlínský kraj Vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu čj. 870891/18/3300-11460-705460, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje daň z nemovitých věcí 2018. Příloha č. 1 Příloha č. 2  27.4.2018 28.5.2018
Obec Březůvky Vyhodnocení odpadového hospodářství obce Březůvky za rok 2017  24.4.2018 9.5.2018
Obec Březůvky Výpis usnesení č. 42/2018 z 42. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 9. dubna 2018 zde 19.4.2018 3.5.2018
Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína Opatření obecné povahy – stanovení přechodové úpravy provozu na pozemních komunikacích. Příloha  3.4.2018 19.4.2018
Obec Březůvky 42. zasedání zastupitelstva obce Březůvky se uskuteční v pondělí 9. dubna 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání. Jednání  31.3.2018 9.4.2018
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízení SVS k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.  27.3.2018 12.4.2018
Obec Březůvky Záměr 04/2018 o bezúplatném převodu pozemku. Příloha  23.3.2018 9.4.2018
Obec Březůvky Záměr 03/2018 o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Příloha  23.3.2018 9.4.2018