Archív úřední desky

Veřejné vyhlášky - dokumenty

Původce Obsah vyhlášky Vyvěšeno Sejmuto
Sdružení měst a obcí Východní Moravy Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2019  26.11.2018 11.12.2018
Sdružení měst a obcí Východní Moravy Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2020 -2022  26.11.2018 11.12.2018
Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína Oznámení o zahájení řízení na vydání rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci umístěnou na parc. č.1736   26.11.2018 12.12.2018
Obec Březůvky Záměr 07/2018 pronajmout nebytové prostory  23.11.2018 9.12.2018
Obec Březůvky Záměr 06/2018 na výpůjčku nebytových prostor  23.11.2018 9.12.2018
Obec Březůvky Návrh rozpočtového výhledu obce Březůvky na období 2019 – 2023  21.11.2018 11.12.2018
Obec Březůvky Návrh rozpočtu obce Březůvky na rok 2019  21.11.2018 11.12.2018
Obec Březůvky Rozpočtová změna č. 5  20.11.2018 31.12.2018
Zlínský kraj Veřejná vyhláška – doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje   13.11.2018 29.11.2018
Obec Březůvky Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 1. listopadu 2018 naleznete zde 9.11.2018 25.11.2018
Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Oznámení o zahájení řízení k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody   29.10.2018 14.11.2018
Obec Březůvky Chodníky  Centrum – křižovatka Ludkovická: Výzva k předložení nabídky Zadávací dokumentace Příloha č. 1 – krycí list Příloha č. 5   29.10.2018 12.11.2018
Obec Březůvky Ustavující zasedání zastupitelstva obce Březůvky se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání.  24.10.2018 1.11.2018
Obec Březůvky Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce a Senátu PČR  20.9.2018 6.10.2018
Obec Březůvky Výpis usnesení č. 47/2018 z 47. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 10. září 2018 zde 20.9.2018 30.9.2018
Obec Březůvky Rozpočtová změna č. 4  20.9.2018 31.12.2018