Archív úřední desky

Veřejné vyhlášky - dokumenty

Původce Obsah vyhlášky Vyvěšeno Sejmuto
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízením Státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském   15.3.2019 31.3.2019
Obec Březůvky Výroční zpráva 2018  11.3.2019 28.3.2019
Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Příloha  11.3.2019 27.3.2019
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Nařízením Státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského   11.3.2019 27.3.2019
Obec Březůvky 5. zasedání zastupitelstva obce Březůvky se uskuteční v pondělí 11. března 2019 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání. Jednání jsou  1.3.2019 11.3.2019
Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Příloha – schéma  1.3.2019 17.3.2019
Obec Březůvky Výpis usnesení č. 04/2019 z 4. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 11. února 2019 zde 21.2.2019 7.3.2019
Zlínský kraj Pozvánka na Besedu hejtmana Jiřího Čunka s občany Zlínského kraje na téma krajského zdravotnictví  11.2.2019 25.2.2019
Obec Březůvky 4. zasedání zastupitelstva obce Březůvky se uskuteční v pondělí 11. února 2019 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání. Jednání jsou veřejná.  1.2.2019 11.2.2019
Obec Březůvky Jednací řád obecního zastupitelstva  23.1.2019 6.2.2019
Obec Březůvky Výpis usnesení č. 03/2019 z 3. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 14. ledna 2019 zde 23.1.2019 6.2.2019
Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína Doplnění oznámení o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci umístěnou na parc. č.1736 v k.ú. Březůvky  21.1.2019 6.2.2019
Obec Březůvky 3. zasedání zastupitelstva obce Březůvky se uskuteční v pondělí 14. ledna 2019 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání. Jednání jsou veřejná.  4.1.2019 14.1.2019
Obec Březůvky Rozpočtová změna č. 7  31.12.2018 31.12.2018
Obec Březůvky Záměr 08/2018 o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Příloha  27. 2.2018 14.1.2019
Obec Březůvky Rozpočtová změna č. 6  20.12.2018 31.12.2018
Obec Březůvky Výpis usnesení č. 02/2018 z 2. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 10. prosince 2018 zde 20.12.2018 3.1.2019
Státní veterinární správa pro Zlínský kraj Úplné znění nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v populaci   20.12.2018 6.1.2019
Státní veterinární správa pro Zlínský kraj Změna nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v populaci volně   20.12.2018 6.1.2019
Základní škola a Mateřská škola Březůvky Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Březůvky na rok 2019  1.12.2018 31.12.2018
Základní škola a Mateřská škola Březůvky Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Březůvky na léta 2020 – 2021  1.12.2018 31.12.2018
Mikroregion Luhačovské Zálesí Rozpočtový výhled MLZ 2020-2022  11.12.2018 27.12.2018
Mikroregion Luhačovské Zálesí Návrh rozpočtu MLZ 2019  11.12.2018 27.12.2018
Obec Březůvky 2. zasedání zastupitelstva obce Březůvky se uskuteční v pondělí 10. prosince 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání. Jednání jsou veřejná.  30.11.2018 9.12.2018
Státní veterinární správa pro Zlínský kraj Změna nařízení státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v populaci volně   27.11.2018 13.12.2018
Státní veterinární správa pro Zlínský kraj Úplné znění nařízení státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v populaci   27.11.2018 13.12.2018