Návrh rozpočtu 2019 a rozp. výhledu 2020-2021 ZŠ a MŠ

Zveřejněno 1.12. 2018, sňato 31.12. 2019.

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Březůvky na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Březůvky na léta 2020 – 2021