Základní údaje OÚ

Poštovní adresa: Obec Březůvky
  Březůvky 1
  763 45 Březůvky

IČO obce: 00283843
DIČ: CZ00283843
IDDS: c8zbutv
Web: www.brezuvky.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Starosta

Krajča

Jiří Krajča

Telefon: 577 994 025
Mobil: 606 710 977
E-mail: brezuvky@iol.cz

 

Účetní

Macíková

Bohumila Macíková

Telefon: 577 994 022
E-mail: brezuvky@seznam.cz

 

Úřední hodiny

Den Starosta Místostarosta Účetní
Pondělí 8.00 – 11.30 xxx 7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
Úterý xxx xxx xxx
Středa 14.00 – 17.00 xxx 7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Čtvrtek xxx 16.00 – 18.00
(nebo mimo úřední
hodiny po telefonické
domluvě, tel: 603 111 471)
xxx
Pátek 8.00 – 11.30 xxx 7.30 – 12.00

Pozn.: Ověřování podpisů a listin v úřední hodiny, nebo mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.

 

Nabízené služby

Ověřování podpisů a listin, služby Základních registrů, provádíme tyto výpisy: z bodového hodnocení řidiče, z insolvenčního rejstříku, z katastru nemovitostí, z veřejných rejstříků (obchodní, spolkový, nadační, rejstřík ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti), z živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů fyzických i právnických osob, zřizujeme datové schránky pro fyzické i právnické osoby, provádíme konverzi dokumentů.

Pozn.: Služby jsou zpoplatněny dle  Sazebníku Zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.

Poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada poplatků

Všechny poplatky lze platit hotově v úředních hodinách na OÚ nebo platbou na účet 111902306/0300, zde uveďte jako variabilní symbol číslo domu a do zprávy
pro příjemce typ poplatku (PDO, voda, stočné apod.) a své jméno.

Informace o poplatcích naleznete zde.