Oznámení 4.6. 2018

Ve dnech 6. – 8. června 2018 bude pověřená pracovnice provádět odečty elektroměrů. V nepřítomnosti, prosím, nechte zapsaný stav elektroměru na viditelném místě. Zápis odečtů platí pro všechny dodavatele elektrické energie.