Poplatky za hrobové místo

Oznamujeme občanům, že mohou na Obecním úřadě, vždy v úředních hodinách, platit nájemné z hrobového místa. Jedná se především o smlouvy uzavřené v r. 2014 na 5 let, jejichž platnost skončila 31. 12. 2018. K dalšímu nájmu budou vystaveny nové smlouvy, je tedy potřeba, aby se občané dostavili na Obecní úřad tyto smlouvy podepsat. Nově se mohou nové nájmy uzavírat na rok nebo max. na 5 let.

Výše poplatků: urnové místo 50,– Kč/ rok, jednohrob 80,– Kč/rok, dvojhrob 140,– Kč/rok, trojhrob 200,– Kč/rok.