Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2019. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

                                         -název projekt

                                         -popis projektu

                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

                                         -finanční rozpočet projektu

                                         -plánovaný termín započetí projektu

                                         -předpokládaný termín výběrového řízení,

                                                                                           popř. výherce

Odpověď:

 1. Název projektu 

Realizace akce „Březůvky, chodníky v úseku Centrum –  křižovatka Ludkovická“

 1. Popis  projektu

Vytvořit bezpečné podmínky pro přemisťování osob v obci Březůvky podél silnice III/49023. Cílem projektu je také zvyšování bezpečnosti v obci a zpřístupnění dopravní infrastruktury a objektů občanské vybavenosti.

 1. Projektová kancelář

Ing. Rudolf Nečas 76001 Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476

 1. Finanční rozpočet projektu

2 949 309,00 Kč

 1. Plánovaný termín započetí projektu

31.3.2019

 1. Předpokládaný termín výběrového řízení popř. výherce

12.11.2018 Tomáš Vlk, Březnice 39

 

 1. Název projektu

Dokončení fasády na šatnách SK Březůvky

 1. Popis projektu

Oprava venkovních omítek, nátěr fasády.

 1. Projektová kancelář
 2. Finanční rozpočet projektu
 3. Plánovaný termín započetí projektu
 4. Předpokládaný termín výběrového řízení popř. výherce

 

 1. Název projektu

 BŘEZŮVKY, OPRAVA KULTURNÍHO DOMU-MÍSTNOSTI SÁLU 308 A 309

 1. Popis projektu

Jedná se o místnosti ve 3.NP. prostory jsou přístupny z centrálního schodiště. prostory slouží jako vedlejší sály při hlavních kulturních akcích, nebo jako samostatné prostory pro komunitní činnosti zájmových organizací v obci.