Přehled splněných úkolů obecního zastupitelstva za volební období 2014 – 2018

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám přehled splněných úkolů obecního zastupitelstva za volební období 2014 – 2018.

Přehled splněných prací za uplynulé volební období 2014 -2018