Program jednání 1. listopadu 2018

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Březůvky se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání.

Jednání jsou veřejná.