Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a podle Obecního nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 k nahlédnutí zde.