Kaple svaté Anežky České

Ing. Vít Kolmačka pro časopis Zpravodaj veřejné správy

Výstavba Kaple

O svaté Anežce České

Kaple sv. Anežky České byla slavnostně vysvěcena 31.srpna 2002 biskupem Mgr. Hrdličkou. Základní kámen posvětil při návštěvě papež Jan Pavel II. v roce 1990. Se stavbou bylo započato v roce 1998. Původní projekt byl přepracován ing. arch. Jaroslavem Meluzínem a rozpracován ing. Vítem Kolmačkou. Investorem byla Obec Březůvky, finanční prostředky byly čerpány z rozpočtu obce, státní dotace a darů od občanů i podnikatelů. Stavbu prováděla firma Stavosvit a.s.. Na stavbě se také podíleli brigádnickou pomocí místní občané. Na zakázku byl ve zvonařské dílně pana Tkadlece z Halenkova vyroben zvon, který byl slavnostně posvěcen 6. srpna 2000 v Provodově. Centrální obraz sv. Anežky České vytvořila akad. malířka Marie Molová z Prahy. Při výstavbě bylo proinvestováno přes čtyři milióny korun. Kaple až pro dvě stě věřících je určena k bohoslužbám a posledním rozloučením s občany.

Interiér kaple po dokončení

Část průvodu k slavnostnímu svěcení kaple

Svaté přijímání při velikonoční mši 2007

Svatostánek

Monstrance

Socha sv. Kláry

Socha sv. Františka

Oltář Lurdské Panny Marie

8. zastavení křížové cesty