Výstavba Kaple

Základní kámen pro výstavbu kaple byl posvěcen Svatým otcem v roce 1990 na návrh pana faráře Zlámala. V roce 1995 vznikla nadace „Kaple naděje“. Začala zajišťovat stavební dokumentaci, dřevo atd. Pozemek pro výstavbu kaple darovali místní občané. Na podzim byla uskutečněna první sbírka pro získání finančních prostředků. Výběrové řízení bylo vypsáno v roce 1998. Nejvýhodnější nabídku podala firma Stavosvit Zlín a.s., která byla vybrána pro realizaci . Po zrušení nadace na základě zákona byly pozemek, stavba i finanční prostředky převedeny na obec, která spolupracuje se Sdružením pro výstavbu a údržbu kaple a dále zajišťuje výstavbu kaple. Do konce roku 1999 bylo prostavěno více než 700 tisíc korun a na brigádách se vystřídalo více než 80 občanů.

V neděli 6. srpna 2000 byla u příležitosti vysvěcení zvonů pro obce Březůvky a Provodov celebrována mše svatá v chrámu Panny Marie Sněžné v Provodově.
Oba zvony byly vyrobeny ve zvonařské dílně Josefa Tkadlece v Novém Hrozenkově.
Zvon pro kapli v Březůvkách má jméno Svatý Jan Křtitel.

 

V  roce 2000 byly provedeny vnější a vnitřní omítky, elektroinstalace, dokončení věže, stavba zádveří a podpěrných sloupů kůru a osazení oken a dveří. Z tesařských pracií to byly kompletace kůru, schodů do věží a stropů v dalších místnostech. Odborné práce prováděla firma Stavosvit Zlín a.s. Při omítkách, přípravných a pomocných pracích pomohli podle svých možností místní občané a brigádníci. Poděkování zaslouží zejména brigádníci z Kudlova a jejich pomocníci, kteří zvládli venkovní omítky i za nepříznivého počasí ve velmi krátké době.

V  roce 2001 bylo provedeno dokončení tesařských prací, elektrické a vodovodní rozvody, omítky, byl postaven kůr a zhotoveny okna a dveře.

V  roce 2002 byl přestavěn sklad hrobníka. Po úpravě zde mimo skladu bylo zřízeno i sociální zařízení, dále byly dokončeny vnitřní a venkovní úpravy a zajištěno vybavení interiéru.
Kaple byla slavnostně vysvěcena dne 31. srpna 2002. Světitelem byl olomoucký biskup mons. Josef Hrdlička. Za účasti mnoha místních občanů a hostů byly rovněž vysvěceny i obecní symboly znak a prapor.