Wi-Fi připojení

Základní podmínky připojení k WiFi síti Březůvky

Finanćní řád

Provozní řád WiFi sítě Březůvky

1.7.2006

Do počítačové wifi sítě byl zařazen řídící server. Mimo spravedlivé přidělování rychlosti připojení, která činí 512 kbps do sítě a 128 kbps ze sítě ven, je jeho úkolem omezovat nenasytné stahovače. Podrobnosti omezení jsou obsaženy v provozním řádu (oblast silného a slabého provozu, hodinové omezení). Jak je vidět z výsledků, jsou mezi připojenými jedinci, kteří se k ostatním uživatelům chovají bezohledně. Právě na těchto „sosáčích“ budou uplatněny restrikce, které program umožňuje. Kdo nahlásil e-mailovou adresu bude informován o překročení limitu a jak na tom vlastně je. Svůj „účet“ a další zajímavé věci se dozvíte, zadáte-li si do řádku adresy http://wifibrezuvky.avonet.cz

20.10.2006

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu klientů byla od dnešního dne navýšena rychlost připojení (konektivita) na 1024 kbps směrem do sítě a 512 kbps ze sítě ven. Cena za konektivitu zůstává stejná jako doposud.

2.2.2007

Díky platební kázni a  dále narůstajícímu počtu klientů byla od dnešního dne navýšena rychlost připojení (konektivita) na 1536 kbps směrem do sítě a 768 kbps ze sítě ven. Cena za konektivitu zůstává stejná jako doposud.

16.4.2007

Díky platební kázni a  dále narůstajícímu počtu klientů byla od dnešního dne navýšena rychlost připojení (konektivita) na 2048 kbps směrem do sítě a 1024 kbps ze sítě ven. Cena za konektivitu zůstává stejná jako doposud.

1.8.2007

Byl dán do plného provozu nový již třetí přístupový bod na místní škole.

1.12.2007

Díky platební kázni a  dále narůstajícímu počtu klientů byla od dnešního dne navýšena rychlost připojení (konektivita) na 3072 kbps směrem do sítě a snížena na 756 kbps ze sítě ven. Cena za konektivitu zůstává stejná jako doposud.

22.6.2009

V měsíci květnu 2009 byly postupně vyměněny všechny přístupové body AP za moderní systém Mikrotik se základními deskami RB433AH a kartami CM9. Vyžádalo si to navýšení rychlosti od poskytovatele na na 6144 kbps směrem do sítě a 2048 kbps ze sítě ven, které stará technika obtížně zvládala, respektivě někdy nezvládala. Propojení mezi AP bylo přestavěno do 5 GHz pásma. Již dříve byl na ZD vytvořen další přístupový bod se směrovým vyzařováním na lokalitu Losky. V současné době využíváme kanály 1,3,5,7 na pásmu 2,4 GHz. Proto žádáme všechny ostatní provozovatele v oblasti Březůvek i uživatelé domácích wifi sítí, aby si svá zařízení nastavili na kanály jiné. Cena za konektivitu zůstává stejná jako doposud. Limit v době silného provozu je 300 MB/hod.

3. 7.2011

V měsíci červnu byly rozšířeny vysílače na ZD a VUB o pásmo 5GHz za použití technologie MikroTik. Na ZD jsou instalovány 3 sektorové antény do směrů Školní, Losky a Mlýny. Pokryto 360 stupňů. Na VUB jsou antény směrovány do 2 sektorů dolní a horní. Pokryto 240 stupňů. Na škole bude 5 GHz pásmo doplněno během prázdnin do směru dolní konec.
Pro připojení je třeba použít zařízení pro pásmo 5 GHz, nový přijímač i anténu. Ze stávajícího zařízení 2,4 GHz na přijímací straně nepoužijete nic.
Dosavadní vysílače v pásmu 2,4 GHz zůstávají v provozu.
Zkontrolujte laskavě, zda z výhledu vaší antény na anténu vysílače nevadí přerostlé stromy. Proveďte případnou nápravu.
Do 15. července 2011 je nutné na OÚ uhradit poplatek za připojení k internetu na II. pololetí 2011.

12.7. 2014

Dnes byl zprovozněn vysílač v pásmu 5 GHz na škole. Jeho signál je směrován na dolní konec obce v úhlu 120 stupňů.Pro připojení je třeba použít zařízení pro pásmo 5 GHz, nový přijímač i anténu. Ze stávajícího zařízení 2,4 GHz na přijímací straně nepoužijete nic.
Dosavadní vysílač v pásmu 2,4 GHz zůstává v provozu.

25.7.2015

V důsledku závažné poruchy počítače – serveru AKGATE který řídil činnost počítačové sítě wifi Březůvky od spuštění v roce 2006 a v důsledků zvýšených nároků na provoz sítě nebude tento server obnovován. Provoz sítě bude řízen výkonným zařízením (routrem) na bázi Mikrotik RB1100H na kterém bude aplikována vzdálená správa. Pro uživatele to mimo jiné znamená, že nebude limitován příjem rozdělením na čas silného a slabého provozu, čili žádné počítání překročení limitu. Dále nebude provozován portál Guppy.

Realizován byl ptp spoj mezi VUB a ZD s radiovou rychlostí 130 Mbps jako předpoklad pro vybudování dalšího vysílače AP v pásmu 5 GHz na dolním konci na domě č.p. 79. Tento bude sloužit pro internetové připojení šaten SK Březůvky a uživatelům ve směru hřiště. Všem uživatelům, kteří doposud užívají pásmo 2,4 GHz doporučujeme přechod do pásma 5 GHz, neboť jejich zastaralá zařízení již nejsou schopná (i když pomineme různé způsoby rušení) přenést signál rychlosti 30/10 Mbps, který smluvně dodává poskytovatel služby.

14.8.2015

Další vysílač AP v pásmu 5 GHz na dolním konci na domě č. p. 79 je v provozu. Slouží pro internetové připojení šaten SK Březůvky a uživatelům ve směru hřiště.
Rychlost, dodávaná v současné době od dodavatele je 40/10 Mbps (download/upload).

Vaše připomínky můžete zaslat e-mailem na brezovjan@volny.cz

PŘÍSTUPOVÉ BODY SÍTĚ WIFI BŘEZŮVKY

Výtahová šachta na víceúčelové budově

Výtahová šachta na admin. budově ZDV Strážná

Střecha místní školy

Dům č. p. 79 (dolní konec)