Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu do obecního zastupitelstva a senátu PČR konanou v roce 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise