Výpis usnesení č. 01/2014 ze dne 3. listopadu 2014

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 3. listopadu 2014 naleznete zde.