Výpis usnesení č. 01/2018 ze dne 1. listopadu 2018

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 1. listopadu 2018 naleznete zde.