Výpis usnesení č. 08/2015 ze dne 8. června 2015

Výpis usnesení č. 08/2015 z 8. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 8. června 2015 zde.