Výpis usnesení č. 10/2015 ze dne 10. srpna 2015

Výpis usnesení č. 10/2015 z 10. zasedání zastupitelstva obce Březůvky konaného dne 10. srpna 2015 zde.