Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018

Děkujeme vedoucím skupinek koledníků a koledníkům a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří tříkrálovým koledníkům přispěli a podpořili tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.

Tříkrálová sbírka 2018 v Charitě Zlín = 339 zapečetěných kasiček = až 1.300 dobrovolníků v ulicích = 4 města vč.místních částí a 44 obcí. Podtrženo, sečteno = 32.715 kusů platidel, 1.994,8 m bankovek, 165,3 kg mincí.

Sbírka se konala 6. ledna 2018 a v naší obci se vybralo 22 372 Kč, děkujeme. Kompletní přehled výtěžku k je nahlédnutí zde.