Záměr 08/2018 o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene

Záměr 08/2018 o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Příloha